QUÁ TRÌNH TRÌNH BÀY
THẾ GIỚI

GẶP ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên hệ với các đối tác toàn cầu của chúng tôi
và mang sản phẩm Lazu đến địa điểm của bạn!
THÔNG TIN CHUNG

Hoa Kỳ

TRUY CẬP TRANG WEB

Healthy Start (USA) LLC,
thành phố San Diego
[email protected]

Việt Nam

TRUY CẬP TRANG WEB

Dinh Dung Bach Duong, Co. Ltd.,
Hochiminh
[email protected]
+84 0919 969900

New Zealand

TRUY CẬP TRANG WEB

Pharmabroker Sales Ltd.,
Auckland
[email protected]
KHU VỰC THÔNG TIN CHUNG LIÊN KẾT MUA HÀNG

Hoa Kỳ

Healthy Start (USA) LLC, San Diego
[email protected]
TRUY CẬP TRANG WEB

Việt Nam

Dinh Dung Bach Duong, Ltd Hochiminh
[email protected]
+84 0919 969900
TRUY CẬP TRANG WEB

New Zealand

Pharmabroker Ltd., Auckland
[email protected]

TRUY CẬP TRANG WEB

GIA NHẬP VỚI CHÚNG TÔI
ĐỘI LAZU

Hoàn thành đơn đăng ký sau và đăng ký trở thành nhà phân phối.